Veilingen

Postzegels Beatrix.
“1981-1990 uit een serie van 16 zegels ontwerp van Peter Struycken.”

Wij hebben goed bezochte en interessante veilingen.
Op vijf verenigingsavonden van elk jaar, in de maanden januari, maart,
mei, september, en november, wordt een veiling georganiseerd.

Elk lid kan bieden op de aangeboden kavels.
Verder kan ieder lid, in overleg met de veilingmeester, kavels aanbieden.
Uiterste inleverdatum: de voorafgaande verenigingsavond.
In overleg met de veilingmeester worden de kavels geprijsd.
De te veilen kavels dienen van goede kwaliteit te zijn.
De veilingmeester heeft te allen tijde het recht kavels te weigeren wanneer deze
naar zijn oordeel niet goed zijn, teveel aangeboden worden of anderszins.
U kunt desgewenst het Reglement Veilingen raadplegen door dit op te
vragen bij de secretaris.

Op de veilingavond zelf worden de kavels tentoongesteld vanaf 19.30 uur,
zodat er voldoende tijd is om de kavels te bekijken voordat de veiling begint.
De veiling begint om 20.30 uur.

Na afloop moet U eerst de door u gekochte kavels afrekenen.
Met de nota verkrijgt U de kavels van de veilingmeester of degene die hem
vervangt of assisteert.
Het is niet toegestaan zelf uw kavels te pakken.

<<

PZVB © 2024

>>