Privacybeleid

Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht verwerkt van haar leden. Indien u lid wordt van de vereniging, of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Ledenadministratie, Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht, KVK nummer: 4034 8153, bereikbaar via e-mail secretaris: w.veggel1@upcmail.nl of
telefoon: 0180 61 09 02

Persoonsgegevens:
PZVB verwerkt persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt.
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens,
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag zijn de persoonsgegevens verwerkt?
PZVB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
• Het afhandelen van een betaling
• Verzenden van haar nieuwsbrief / lidmaatschapsmagazine (FRANCO)
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van haar statuten of reglementen
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Contactformulieren:
Wij maken gebruik van een contact formulier om vragen van leden en gasten te kunnen beantwoorden. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres met uw toestemming. Deze informatie wordt opgeslagen tot de vraag is beantwoord en zal na 1 jaar worden verwijderd.

Cookies:
Er worden geen cookies gebruikt op onze website.

Verwijzing op welke wijze dan ook naar andere websites:
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics:
Wij maken geen gebruik van Google analytics. Wel houdt de web-server anoniem bij de hoeveelheid bezoekers die op onze site komt, maar hierbij worden geen gegevens van u opgeslagen.

Wijzigingen van het privacybeleid:
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht bekend gemaakt.
( https://www.pzvb.nl )
Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken en door te nemen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


Welke rechten heeft u over uw data.
U heeft de volgende rechten:
*Uitleg krijgen welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij hiermee doen
*Inzage in de gegevens van uw persoon die wij hebben
*Corrigeren van fouten in deze gegevens
*Het verwijderen van uw persoonsgegevens
*Intrekken van toestemming om uw gegevens te gebruiken
*Bezwaar maken tegen gebruik of bepaald gebruik van uw gegevens
Als u hierover vragen hebt, of over uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd ons een bericht sturen via het contact-formulier.

Let er a.u.b. op dat wij niet zomaar persoonsgegevens verstrekken zonder te controleren of u daadwerkelijk deze persoon bent en ook om verificatie zullen vragen om de privacy van al onze leden te kunnen garanderen.

Klacht indienen:
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Uw contactinformatie:
Voor aanvragen aangaande het privacy beleid of het recht om vergeten te worden dan kunt u een verzoek indienen via het contact-formulier.

Logo
PZVB © 2024