Lid worden

“1950 uit een serie van 9 zegels ontwerp Jan van Krimpen.”

In principe kan iedereen lid worden van de vereniging.
Dit is geregeld in de statuten, deze is op aanvraag beschikbaar.

Wilt u zich aanmelden, dat kan bij de Secretaris van de vereniging de
Heer W van Veggel. Per email

Wat kost het lidmaatschap?
Elk jaar wordt de contributie door de jaarlijkse vergadering vastgesteld.
De contributie is op  €12.50 per jaar vast gesteld.

Hoe betalen?
Het Bankrekeningnummer van de vereniging voor contributie is:
NL35 INGB 0002 9079 35 t.n.v Penningmstr. Ver.v.Postzegelverz. Barendrecht.

De leden worden verzocht de contributie in de maand December over te maken.

De vereniging is ingeschreven bij de K.v.K nr: 40348153.

<<

PZVB © 2023

>>