Rondzending

“1952 Zomerzegels ontwerp van Dirk van Gelder.”

De vereniging organiseert ook rondzending voor en door de leden.

Ieder lid kan deelnemen aan het “levendige” rondzendverkeer door materiaal in
te leveren en of rondzendboekjes te ontvangen.
De zegels en poststukken die men wil inbrengen in het rondzendverkeer,
moeten worden aangeboden op een wijze die door de vereniging is vastgesteld.

De leider van het rondzendverkeer, de heer F. Vuyk, houdt hierop toezicht en
kan te allen tijde materiaal weigeren, dat niet goed wordt aangeleverd,
van inferieure kwaliteit is of anderszins.

Iedere deelnemer aan de rondzendverkeer is volledig aansprakelijk,
zie art. 23, 24 en 25 van het Reglement.
U kunt desgewenst het Reglement Rondzendverkeer raadplegen door
dit op te vragen bij de secretaris.
Bovendien zit in iedere rondzendtas een exemplaar van het boekje
van de Statuten, waarin achterin de Reglementen Veilingen en
Rondzendverkeer beschreven worden.

<<

PZVB © 2023

>>