Reglement

Schriftelijke veiling:

Beste Leden,

Wederom organiseren wij een schriftelijke veiling i.p.v. een live versie.

Bijgaand de schriftelijke veiling voor de maand mei met veel kavels uit diverse landen / verzamelgebieden.

Mocht u interesse hebben in een of meerdere kavels dan kunt u uw biedingen opgeven via bijgaand biedlijstje en vervolgens voor 23-05-2021 retour zenden aan:

Wilbert van Veggel
Botter 119
2991 PE Barendrecht
Email : w.veggel1@upcmail.nl

Indien er meerdere biedingen op een kavel binnen komen zullen wij voor u bieden tot uw maximaal geboden bedrag volgens onderstaand biedverloop:

Biedingen (alle bedragen zijn in €) tussen de

00,00tot10,00gaan met0.25omhoog
10,00tot25,00gaan met0,50omhoog
25,00tot50,00gaan met1,00omhoog
50,00tot100,00gaan met2,50omhoog
100,00tot250,00gaan met5,00omhoog
250,00enhogergaan met10,00omhoog

Indien er meer biedingen zijn met eenzelfde maximum, zal d.m.v. loting worden bepaald wie de kavel krijgt toegewezen.

De verkoopprovisie ten bate van de vereniging bedraagt 10% van de opbrengst van de verkochte kavels, 5% wordt betaald door de kopers boven de prijs waarvoor zij de kavels hebben gekocht op de veiling en 5% door de inzenders, hetgeen ingehouden wordt op de opbrengst van de op de veiling verkochte kavels.

De kavels waarvan u het hoogste bod heeft, worden bij u thuis gebracht als u in Barendrecht woont. De leden buiten Barendrecht wordt het toegezonden.

De uitslag wordt anoniem gepubliceerd op de website.

De vereniging is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van het veilingmateriaal door de inzenders geleden. Ieder lid, dat veilingmateriaal aanbiedt voor verkoop, blijft aansprakelijk voor schade en verlies van het materiaal voor, tijdens en na (voor zover niet verkocht) de veiling.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de veilingmeester.

<<

Logo
PZVB © 2021

>>